ورود کاربرانعضویت کاربران

دکوراسیون و نور

منبع نور

هرگونه عامل مولد نور شامل لامپ برقی، لامپ گازی، منابع حاصل از سوخت و به طور کلی هر عنصری که بتوان از آن در روشن کردن محیط استفاده کرد.

شدت نور، قوت نور ساطع شده از منابع نور را به دست می دهد. شدت نور منابع معمولی در زوایای مختلف متفاوت است. در ابتدا که از شمع برای ایجاد  روشنایی استفاده می شد، شدت نور یک شمع استاندارد در صفحه افق به عنوان واحد شدت نور مورد استفاده قرار گرفت که با مشخص می شد . بعدها استانداردهای جدیدی معرفی شد. امروزه شدت نور که با   نشان داده می شود با واحد کاندلا اندازه گیری می شود k

یک کاندلا 60 برابر کوچک تر از شدت نور ساطع شده از یک سانتی متر مربع سطح جسم سیاه در درجه حرارت 2045 کلوین در جهت عمود بر سطح است.

 درخشندگی یا تراکم نور

اگر دو منبع نورانی که شدت نور برابر ولی اندازه فیزیکی مختلف  داشته باشند، به طور پشت سر هم رویت شوند، منبع ی که کوچکتر است درخشنده تر به نظر می رسد.

یکی از ویژگی های منابع نور که در چگونه به نظر رسیدن رنگ اجسام موثر است. هر شاخص رنگدهی بالاتر باشد به این معنی که رنگ جسم در معرض نور تولید شده از منبع مورد نظر، مغایرت کمتری با رنگ واقعی آن خواهد داشت.

آلودگی نوری

مهمترین آسیبی که در اثر مبادرت به نورپردازی ممکن است به وجود آید، پدیده ای به نام آلودگی نوری است. آلودگی نوری" بیانی از افزایش بش از اندازه نورهای مصنوعی ساخته دست بشر است".

 

کمپوزیسون نوری

ترکیبی از عناصر فضا که بر اساس اصول طراحی و به منظور ایجاد کمپوزیسونی مطلوب جهت نظاره، نورپردازی شده اند.

 

نور و رنگ

 

رنگ که همواره از ابزارهای قدرتمند در دست طراحان بوده است عاملی است که در ایجاد حال و هوای مکان بسیار اهمیت دارد. به طور مثال کثرت رنگ های خاص در یک مکان مناسب جشن است، حال آنکه فضایی که تحت تسلط رنگ های خنثی است، سرد و فرهیخته به نظر می رسد. این رنگ ها بیشتر مناسب فضاهای اداری و رسمی است. رنگ و اشیا به واسطه نور قابل دیدن می شود. با تغییر نور، رنگ اشیاء نیز در نظر ما تغییر می کند، به طوری که رنگ یک شی در روز آفتابی نسبت به رنگ همان شیء در یک روز ابری متفاوت به نظر می رسد. بنابراین توجه به رنگ اشیاء  و تاثیر نور محیط بر آنها اهمیت زیادی برای نورپردازان دارد.

 

نورپردازی به سمت بالا

این شیوه به دلیل جهت تابش خلاف نورهای طبیعی – نور خورشید و ماه، سایه هایی غیر طبیعی و نامانوس ایجاد می کند. به همین دلیل فضاهایی که به این شیوه نور پردازی می شوند عجیب، مرموز و گاهی ترسناک به نظر می رسد. عموما این نور پردازی برای ایجاد صحنه های دراماتیک مناسب است.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :